Kehittyvä MyyntiMieli

”Kehittyvä MyyntiMieli” -valmennus voidaan toteuttaa joko vakiomuotoisena erilaisille sekaryhmille, joiden osallistuvat tulevat eri yrityksistä tai yhteisöistä, tai yrityskohtaisesti, jolloin sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Räätälöity sisältö mietitään yhteistyössä asiakkaan edustajan/edustajien kanssa.

MyyntiMieli-konsepti yhdistää modernin myynnin toimintatavat oman mielen voimavarojen hyödyntämisen kanssa. MyyntiMieli-konseptissa kehitetään ja parannetaan samaan aikaan sekä valmennettavien myynnillisiä että henkisiä voimavaroja.

MyyntiMieli-konseptin avulla asiakkaalla on parempi mahdollisuus erottua positiivisesti kilpailijoistaan, ja tuottaa asiakkailleen enemmän konkreettisia hyötyjä ja parempaa arvoa.

Sisältöesimerkki

 1. Ikuisen oppimisen elämäntavan sisäistäminen
  – Omien oppimistaitojen kehittäminen
  – Oikean asenteen & motivaation löytäminen oppimiseen
  – Monikanavainen oppiminen
 2. Oman osaamisen kehittäminen & jakaminen
  – Tekemällä oppiminen & mentorien käyttäminen
  – Verkostoituminen: oman osaamisen jakaminen & oppiminen muilta
  – Oman osaamisen jakaminen & mentorina toimiminen
 3. Resilienssikykyisyys
  – Resilienssikykyisyyden ymmärtäminen
  – Resilienssikykyisyyden harjoittelu & kehittäminen
  – Mielikuvaharjoittelun ja AARR:n merkitys resilienssikyvyn kehittämisessä

Miten valmennuksen suorittanut hyötyy MyyntiMieli-valmennuksesta?

”Kehittyvä MyyntiMieli” -valmennuksen käynyt henkilö:
– on henkisesti valmiimpi kohtaamaan haastavat myyntitilanteet
– löytää oikean asenteen ja motivaation hänelle tärkeistä asioista
– ymmärtää verkostojen & verkostoitumisen merkityksen omalle työlleen & henkiselle kasvulle
– oppii paremmin ja nopeammin uusia myyntityössä tarvittavia tietoja & taitoja
– kykenee kehittämään itseään systemaattisesti
– osaa hyödyntää työssään positiivista eu-stressiä
– kasvattaa omaa resilienssikykyisyyttään
– osaa rakentaa parempia ja kestävämpiä asiakassuhteita
– myy enemmän, paremmalla myyntikatteella ja tekee parempaa tulosta

Kysy lisää! Mietitään teille yhdessä sopivin toteutustapa!