Mielekäs myyntiprosessi

”Mielekäs myyntiprosessi” -valmennus voidaan toteuttaa joko vakiomuotoisena erilaisille sekaryhmille, joiden osallistuvat tulevat eri yrityksistä tai yhteisöistä, tai yrityskohtaisesti, jolloin sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Räätälöity sisältö mietitään yhteistyössä asiakkaan edustajan/edustajien kanssa.

MyyntiMieli-konsepti yhdistää modernin myynnin toimintatavat oman mielen voimavarojen hyödyntämisen kanssa. MyyntiMieli-konseptissa kehitetään ja parannetaan samaan aikaan sekä valmennettavien myynnillisiä että henkisiä voimavaroja.

MyyntiMieli-konseptin avulla asiakkaalla on parempi mahdollisuus erottua positiivisesti kilpailijoistaan, ja tuottaa asiakkailleen enemmän konkreettisia hyötyjä ja parempaa arvoa.

Sisältöesimerkki

 1. Myyntiin valmistautuminen
  – Asiakkaan taustatietojen selvittäminen
  – Erottavuus- ja ainutlaatuisuustekijöiden löytäminen
  – Henkinen valmistautuminen tulevaan asiakaskohtaamiseen
 2. Toiminta asiakkaan luona
  – Tarvekartoitus ja asiakaskohtaisten hyötyjen perustelu
  – Vastaväitteet ja niihin vastaaminen
  – Kaupan tekeminen & arvon tuottaminen asiakkaalle
 3. Toiminta kaupan tekemisen jälkeen
  – Jälkimarkkinointi
  – Asiakassuhteen jalostaminen
  – Henkinen valmistautuminen uusiin myyntitilanteisiin

Miten valmennuksen suorittanut hyötyy MyyntiMieli-valmennuksesta?

”Mielekäs myyntiprosessi” -valmennuksen käynyt henkilö:
– on henkisesti vahvempi & valmiimpi kohtaamaan haastavat myyntitilanteet
– ymmärtää henkisen valmistautumisen merkityksen ennen myyntitilanteita
– ymmärtää analysoivan myyntitilanteiden läpikäynnin merkityksen omassa kehittymisessä
– ymmärtää modernin myynnin vaatimukset & haasteet, ja osaa hyödyntää modernin myynnin työkaluja omassa työssään
– osaa kehittää systemaattisesti omaa myyntiprosessiaan
– osaa rakentaa parempia ja kestävämpiä asiakassuhteita
– myy enemmän, paremmalla myyntikatteella ja tekee parempaa tulosta

Kysy lisää! Mietitään teille yhdessä sopivin toteutustapa!