Miksi ELY:n kehittämispäiviä kannattaa käyttää?

Yritysten kehittämispalvelut yrityksen näkökulmasta

ELY-keskuksen Konsultointi-palvelu ja siihen kuuluvat ELY-keskuksen kautta haettavat Yritysten kehittämispalvelun konsultointipäivät ovat asiakasyritykselle edullinen tapa saada edullista ja ammattitaitoista konsultointia ja koulutusta oman osaamisensa ja liiketoimintansa kehittämiseen. Asiakasyritykselle yhden konsultointipäivän omavastuuhinta on vain 325 €/päivä + alv 24%. Konsultointipäivät rakennetaan räätälöidysti yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, ja luonnollisesti suunnittelussa huomioidaan ne haasteet ja ongelmat, joita yritys päivittäisessä toiminnassaan kohtaa.

Palvelun kesto määräytyy yrityksesi tarpeen mukaan, mutta tyypillinen kesto on 2-5 päivää kerralla. Palvelua voidaan myöntää useaan kertaan ja eri tarpeisiin. Kolmen vuoden aikana yrityksesi voi saada enintään 15 konsultointipäivää.

ELY-keskuksen Konsultointi-palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kehittää omaa liiketoimintaansa. Toimiala- tai yhtiömuotorajoituksia ei ole. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös alkuvaiheen yrityksille. Palvelu räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin. Logotiimi Oy tarjoaa Konsultointi-palvelua kategoriassa ”Markkinointi ja asiakkuudet”

Ennen Konsultointi-palvelun hakemista yrityksen nykytila ja kehittämistarpeet tulee olla arvioitu esim. Analyysi-palvelussa. Jos yrityksesi nykytila on arvioitu muuten ja kehittämistarve on selvillä, voit hakea Konsultointi-palvelua ilman Analyysi-palvelua.

Mitä hyötyjä ja arvoa yritys saa itselleen?

Asiakasyritys hyötyy konsultointipäivistä mm. seuraavilla tavoilla:

  • Yrityksen avainhenkilöiden tiedot, taidot ja osaaminen kehittyvät ymmärtämään paremmin markkinoinnin, myynnin ja asiakashallinnan merkitystä yrityksen liiketoiminnassa
  • Oppimisen myötä saadaan mahdollisuus myydä enemmän, paremmalla myyntikatteella ja tehdä parempaa tulosta
  • Voidaan tarjota yrityksen asiakkaille yksilöllisempää palvelua, ja tuottaa entistä parempia asiakaskokemuksia
  • Opitaan laaja-alaisesti markkinoinnin eri osa-alueista, kuten hinnoittelusta, tuotteistamisesta, asiakkuudenhallinnasta ja jakelusta
  • Tarkennetaan yrityksen asiakassegmenttejä, ja löydetään yritykselle sopivimmat asiakkaat ja asiakasryhmät
  • Asetaan tavoitteet myynnille ja markkinoinnille, ja tunnistetaan yritykselle sopivat markkinointikanavat ja -keinot
  • Konsultoinnissa käytettävät koulutusmateriaalit jäävät asiakkaan käyttöön

Mitä Yritysten kehittämispalvelut merkitsevät yrityksen tulevaisuudelle?

Hyvin toimiva ja osaamisen kehittämiseen panostava yritys tuottaa parempia tuloksia, ja sen työntekijät ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia tekemään hyvää työtä.

Kehittyvän yrityksen tunnusmerkit:

  • Sekä yrityksen omistajat/johto että sen työntekijät ovat sitoutuneita tekemään hyvää työtä yrityksen ja sen menestymisen puolesta
  • Motivoitunut työ luo onnellisuutta, joka työyhteisön lisäksi näkyy myös perheyhteisössä ja muissa sosiaalisissa tilanteissa

Miten edetä? Ota ensin yhteyttä omaan ELY-keskukseen!

Ennen hakemuksen jättämistä voit olla yhteydessä ELY-keskukseen sähköpostilla ja käydä kehittämistarpeen läpi ELY-keskuksen asiantuntijan kanssa. Tämä on suositeltavaa erityisesti silloin, jos toivot neuvoja sopivan asiantuntijan valintaan.

Oikopolut

Hakeminen on helppoa. Saat päätöksen tavallisesti noin viikossa. Tee hakemus Aluehallinnon asiointipalvelussa. Yritysten kehittämispalvelut ovat palveluvalikossa alimpana.