Mind Coach - henkistä suorituskykyä työhön ja arkeen

Mind Coach-menetelmä

Mind Coach -menetelmä on tarkoitettu yksilön henkisen suorituskyvyn kasvattamiseen sekä itsetuntemuksen parantamiseen. Tavoitteena on tunnistaa kunkin omat voimavarat, sekä löytää mielen tasapaino arjen ja työn keskellä. Valmennuksessa käytettävä iPREP-metodi (International Professional Resilience & Efficiency Program) on osa Mind Coach-menetelmää, ja sen toimivuudella on vahvan tieteellisen näytön lisäksi runsaasti kokemuksellista tietoa. Menetelmä on tieteellisesti tutkittu yhteistyössä Toronton yliopiston (Hart Lab) kanssa. Valmennusmenetelmä on kehitetty äärimmäisen vaativiin tilanteisiin. Samaa menetelmää voidaan tehokkaasti hyödyntää yritys- ja liike-elämän tarpeisiin, kuten oman ja/tai ryhmän suoritusten parantamiseen, oman mielenhallinnan kehittämiseen, itsetuntemuksen sekä erilaisten työsuoritusten parantamiseen – tai jopa isompaan elämäntapamuutokseen. iPREP-menetelmä on käytössä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Elämän osa-alueita, joissa Mind Coach -menetelmää mm. voidaan hyödyntää ja käyttää:

 • Omien arvojen, uskomusten, tapojen, motiivien ja pelkojen tunnistaminen
 • Omien tunteiden säätely
 • Läsnäolotaitojen kehittäminen ja oman itsetuntemuksen parantaminen
 • Omien vaikuttamistaitojen lisääminen henkilön persoona huomioiden
 • Taito virittää mieli oikealle ”taajuudelle” & tilanteen jälkeinen analysointi (AAR)
 • Stressinhallinnan keinojen lisääminen ja stressin parempi ymmärtäminen
 • Palautumis- ja rentoutumistapojen opettelu & mielikuvaharjoittelu
 • Mindfindr-työkalun käyttö ja sen hyödyntäminen elämän eri osa-alueilla (katso lisätietoa Mindfindr-työkalusta) > suluissa oleva siis linkki lisätietoihin

Mind Coach-valmennusta saatavilla sekä yksityishenkilöille että yrityksille (henkilökohtainen ohjaus ja valmennus, ryhmäkohtaiset valmennukset, esim. johtoryhmä, osasto tai myyntiimi).

Mind Coach-tavaramerkki on Suomen Mentoritiimin omistama. Mind Coach Certified Trainereilla on oikeus hyödyntää Mind Coach-menetelmää ja valmentaa sen avulla asiakkaitaan.

Mind Coach-menetelmä sopii sinulle, jos...

 • Haluat tuntea itsesi paremmin ja parantaa henkistä suorituskykyäsi
 • Haluat paremman itseluottamuksen
 • Haluat löytää elämääsi oikeat ja paremmat toimintamallit

 • Haluat tunnistaa omat arvosi, uskomuksesi ja pelkosi, sekä vaikuttaa niihin
 • Haluat parhaat ja tehokkaimmat keinot stressin torjuntaan ja sen hallintaan
 • Haluat tunnistaa asiat, jotka sinua motivoivat sekä vaikuttaa omaan motivaatioosi

 • Haluat tunnistaa omat rutiinisi ja tapasi, ja muuttaa niitä parempaan suuntaan
 • Haluat oppia rentoutumaan paremmin, ja oppia parantamaan tulevia suorituksiasii
 • Haluat tehdä pienemmän tai isomman ”elämäntaparemontin”

Mind Coach-palveluvalikoima

Mind Coach-valmennukset yksityishenkilöille

 1. Mind Coach-tapaaminen 70 €
 • Yksi tapaaminen, kesto n. 60 minuuttia
 • Elämän haasteiden ja muutostarpeiden kartoittaminen ja tiedostaminen
 • Keinoja rentoutumiseen ja stressinhallintaan

2. Mind Coach-itseanalyysi 97 €

 • Mindfindr-kartoitus + henkilöanalyysi
 • Yksi Mind Coach-tapaaminen, kesto n. 75 minuuttia
 • Elämän haasteiden ja muutostarpeiden kartoittaminen ja tiedostaminen
 • Keinoja rentoutumiseen ja stressinhallintaan
 • Itsetuntemuksen paraneminen
 • Voidaan tehdä myös Skypen kautta tai Whatsappin/Messengerin videoneuvottelua käyttäen

3. Mind Coach-valmennus 350 €

 • Mindfindr-kartoitus + henkilöanalyysi
 • Yksi Mind Coach-tapaaminen
 • Viisi Mind Coach-tapaamista, n. 60 minuuttia/kerta
 • Elämän haasteiden ja muutostarpeiden kartoittaminen ja tiedostaminen, niiden ratkaiseminen ja toimintasuunnitelman tekeminen jatkoon
 • Keinoja rentoutumiseen ja stressinhallintaan
 • Itsetuntemuksen paraneminen & itseluottamuksen parantuminen
 • Työsuoritusten paraneminen
 • Voidaan tehdä myös Skypen kautta tai Whatsappin/Messengerin videoneuvottelua käyttäen

 

Mind Coach -valmennukset yrityksille

Yrityskohtaisia Mind Coach -valmennuksia voidaan toteuttaa sekä henkilö- että ryhmäkohtaisina (esim. johtoryhmä, osasto tai myyntitiimi) toteutuksina.

Yritysten on tärkeää pitää hyvää huolta niiden avainhenkilöistä, heidän jaksamisestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan. Se on myös vahva viesti ulospäin siitä, että yritys pitää huolta henkilöstöstään ja heidän työviihtyvyydestään. Sillä on myös merkittävä positiivinen vaikutus yrityksen imagoon.

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi keino erottautua positiivisesti sekä työnantajana että yrityksen asiakkaiden silmissä. Henkilöstö arvostaa työnantajan panostusta työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, ja se on samalla yritysjohdon viesti henkilöstölle siitä, että heitä arvostetaan ja heistä välitetään.

Mind Coach -menetelmän hyötyjä yritykselle

 • Työkyvyn paraneminen
 • Työsuoritusten paraneminen
 • Itsetunnon paraneminen
 • Elämänhallinnan paraneminen
 • Sairauspoissaolojen väheneminen
 • Rentoutumistaitojen oppiminen
 • Stressinhallintataitojen oppiminen
 • Omien tunteiden hallinta- ja säätelytaitojen paraneminen

Ota yhteyttä täältä niin suunnitellaan yhdessä sinulle tai edustamallesi yritykselle paras valmennuskokonaisuus!