MyyntiMielen rakentaminen

”MyyntiMielen rakentaminen” -valmennus voidaan toteuttaa joko vakiomuotoisena erilaisille sekaryhmille, joiden osallistuvat tulevat eri yrityksistä tai yhteisöistä, tai yrityskohtaisesti, jolloin sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Räätälöity sisältö mietitään yhteistyössä asiakkaan edustajan/edustajien kanssa.

MyyntiMieli-konsepti yhdistää modernin myynnin toimintatavat oman mielen voimavarojen hyödyntämisen kanssa. MyyntiMieli-konseptissa kehitetään ja parannetaan samaan aikaan sekä valmennettavien myynnillisiä että henkisiä voimavaroja.

MyyntiMieli-konseptin avulla asiakkaalla on parempi mahdollisuus erottua positiivisesti kilpailijoistaan, ja tuottaa asiakkailleen enemmän konkreettisia hyötyjä ja parempaa arvoa.

Sisältöesimerkki

 1. Asenteen ja motivaation löytäminen
  – Motivaation ja motivoitumisen lähteet
  – Oman motivaatiokyvyn kehittäminen
  – Asenteen löytäminen ja sen hyödyntäminen myyntityössä
 2. Omien arvojen, uskomuksien ja pelkojen tunnistaminen, ja niiden muokkaaminen
  – Mihin arvot meitä ohjaavat, ja miten ne näkyvät myyntityössä
  – Omien uskomusten tunnistaminen ja niiden muokkaaminen voimavaraksi myyntityössä
  – Omien pelkojen tunnistaminen ja tekemisen rohkeuden löytäminen
 3. Perustarpeiden vaikutus myyntityössä
  – Tunnetarpeet
  – Psykologiset tarpeet
  – Henkilökohtaiset tarpeet

Miten valmennuksen suorittanut hyötyy MyyntiMieli-valmennuksesta?

”MyyntiMielen rakentaminen” -valmennuksen käynyt henkilö:
– on henkisesti valmiimpi kohtaamaan haastavat myyntitilanteet
– löytyy oikean asenteen & motivaation myyntityöhön itselle tärkeistä asioista
– tunnistaa omat arvonsa ja niiden merkityksen myyntityössä
– tunnistaa omat uskomuksensa ja osaa muokata niitä tarpeen mukaan
– tunnistaa omat myyntityöhön liittyvät pelot, ja kykenee pääsemään niistä eroon
– tunnistaa henkilökohtaisten tarpeiden merkityksen myyntityössä onnistumiseen & menestymiseen
– osaa rakentaa parempia ja kestävämpiä asiakassuhteita
– myy enemmän, paremmalla myyntikatteella ja tekee parempaa tulosta

Kysy lisää! Mietitään teille yhdessä sopivin toteutustapa!