MyyntiMieli työssä & arjessa

”MyyntiMieli työssä & arjessa” -valmennus voidaan toteuttaa joko vakiomuotoisena erilaisille sekaryhmille, joiden osallistuvat tulevat eri yrityksistä tai yhteisöistä, tai yrityskohtaisesti, jolloin sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Räätälöity sisältö mietitään yhteistyössä asiakkaan edustajan/edustajien kanssa.

MyyntiMieli-konsepti yhdistää modernin myynnin toimintatavat oman mielen voimavarojen hyödyntämisen kanssa. MyyntiMieli-konseptissa kehitetään ja parannetaan samaan aikaan sekä valmennettavien myynnillisiä että henkisiä voimavaroja.

MyyntiMieli-konseptin avulla asiakkaalla on parempi mahdollisuus erottua positiivisesti kilpailijoistaan, ja tuottaa asiakkailleen enemmän konkreettisia hyötyjä ja parempaa arvoa.

Sisältöesimerkki

 1. Tilannetajun hyödyntäminen myyntityössä ja arjessa
  – Tilannetajun yhdeksän elementtiä
  – Tilannetajun merkitys
  – Oman tilannetajun kehittäminen
 2. Henkinen suorituskyky myyntityön menestystekijänä
  – Oman mielen ja sen voimavarojen johtaminen
  – Sosiaaliset taidot ja kyvykkyys
  – Muuttuvien toimintaympäristöjen tulkinta
 3. Tunneälyn hyödyntäminen myyntityössä ja arjessa
  – Tilanteiden tulkintakyky
  – Tilanneherkkyys
  – Tyylijousto

Miten valmennuksen suorittanut hyötyy MyyntiMieli-valmennuksesta?

”MyyntiMieli työssä & arjessa” -valmennuksen käynyt henkilö:
– on henkisesti valmiimpi kohtaamaan haastavat myyntitilanteet
– osaa kehittää omaa tilannetajuaan sekä myyntityössä että omassa arjessa
– osaa kehittää omia henkisiä voimavarojaan & henkistä suorituskykyä
– osaa hyödyntää paremmin tunneälyä sekä myyntityössä että omassa arjessa
– osaa rakentaa parempia ja kestävämpiä asiakassuhteita
– myy enemmän, paremmalla myyntikatteella ja tekee parempaa tulosta

Kysy lisää! Mietitään teille yhdessä sopivin toteutustapa!