Palautuva MyyntiMieli

”Palautuva MyyntiMieli” -valmennus voidaan toteuttaa joko vakiomuotoisena erilaisille sekaryhmille, joiden osallistuvat tulevat eri yrityksistä tai yhteisöistä, tai yrityskohtaisesti, jolloin sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Räätälöity sisältö mietitään yhteistyössä asiakkaan edustajan/edustajien kanssa.

MyyntiMieli-konsepti yhdistää modernin myynnin toimintatavat oman mielen voimavarojen hyödyntämisen kanssa. MyyntiMieli-konseptissa kehitetään ja parannetaan samaan aikaan sekä valmennettavien myynnillisiä että henkisiä voimavaroja.

MyyntiMieli-konseptin avulla asiakkaalla on parempi mahdollisuus erottua positiivisesti kilpailijoistaan, ja tuottaa asiakkailleen enemmän konkreettisia hyötyjä ja parempaa arvoa.

Sisältöesimerkki

 1. Mieli myyjän tukena
  – Mielen harjoitukset henkilökohtaisen kehittymisen tukena
  – Stressin hyödyntäminen & stressinhallintataitojen parantaminen
  – Mielen taitojen kehittäminen avulla uudelle tasolle myynnin ammattilaisena
 2. Lepo & rentoutuminen
  – Hyvän unen merkitys elämässä ja myyntityössä jaksamiseen & onnistumiseen
  – Rentoutumisen merkitys omalle jaksamiselle
  – Työn rytmityksen sovittaminen omaan persoonaan & sisäiseen kelloon
 3. Resilienssikykyisyys
  – Resilienssin ymmärtäminen, ja oman resilienssikykyisyyden kehittäminen
  – Resilienssikykyisyyden testaaminen painetilanteissa, ja niistä oppiminen
  – Mielikuvaharjoittelun & AARR:n merkitys resilienssikyvyn nostamisessa

Miten valmennuksen suorittanut hyötyy MyyntiMieli-valmennuksesta?

”Palautuva MyyntiMieli” -valmennuksen käynyt henkilö:
– on henkisesti valmiimpi kohtaamaan haastavat myyntitilanteet
– osaa käsitellä myyntityöhön liittyviä paineita ja stressiä aiempaa paremmin
– palautuu nopeammin ja paremmin henkistä kuormitusta aiheuttavista tilanteista
– osaa hyödyntää työssään positiivista eu-stressiä
– kasvattaa omaa resilienssikykyisyyttään
– osaa rakentaa parempia ja kestävämpiä asiakassuhteita
– myy enemmän, paremmalla myyntikatteella ja tekee parempaa tulosta

Kysy lisää! Mietitään teille yhdessä sopivin toteutustapa!