Myy enemmän ja tee Parempaa tulosta oikeanlaisen myyntivalmennuksen avulla

Yleistä

Minulla on eniten kokemusta pk-yritysten, mikroyritysten ja yksinyrittäjien myynnin valmentamisesta, ja lisäksi olen valmentanut muutamien isompien yritysten yksittäisiä myyntitiimejä. Olen valmis valmentamaan ketä tahansa yritystä tai henkilöä, jolla syystä tai toisesta on haasteita omassa myyntityössä ja esim. omiin myyntitavoitteisiin pääsemisessä.

Myynnin valmentaminen on tarpeen jokaiselle, joka on tekemisissä ostavien asiakkaiden kanssa, eli kaikki myyntityötä ja asiakaspalvelutyötä tekevät henkilöt. Vaikka tietyllä myyntihenkilöllä myynti sujuisikin hyvin, toimivien käytäntöjen kertaus ja uusien myynnin tapojen harjoittelu on silti aina tarpeen. Ja hyvänkin myyjän tulokset voivat syystä tai toisesta romahtaa, jolloin valmennusta tarvitaan hyvinkin nopealla aikataululla. Useimmilla myyntihenkilöillä on selkeä tarve säännölliselle valmennukselle, jotta oman työn taso vähintään säilyy nykyisellä tasolla, ja ennen kaikkea siksi, että tuloksia on mahdollista saada parannettua. Valmennuksen tarvetta on mm. oman asenteen parantamisessa, oikeiden motiivien löytämisessä, myynnin työkalujen hallinnassa sekä ajanhallintataidoissa. Näiden lisäksi tulevat vielä kaikki henkilökohtaiset asiat, jotka pitää saada kuntoon, jotta tulokset paranevat.

Myynnin valmentaminen on suurin yksittäinen ja samalla nopein tapa saada yksittäisen myyntihenkilön, myyntitiimin tai koko yrityksen tulos paremmalle tasolle ja oikeaan suuntaan. Onnistuneen myynnin valmentamisen avulla myyjät alkavat myydä enemmän ja paremmalla katteella, jolloin myös ”viivan alle” jää parempi tulos. Onnistumisten kautta myös asenne ja motivaatio parantuvat, joka ”ruokkii” onnistumisen kierrettä.

Valmennusten kesto vaihtelee tarpeen ja tavoitteiden mukaan. Lyhimmillään se voi olla 1-2 tunnin kick off-/seminaaripuheenvuoro, 4-7 tunnin lyhytvalmennus tai useampien päivien toteutus, jossa haetaan suurempia muutoksia yrityksen ja jopa yksittäisten myyntihenkilöiden tapaan toimia. Valmennus toteutetaan aina asiakkaan tarpeet ja tavoitteet mielessä, ja kaikesta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Henkilökohtaiset valmennukset ja niiden tavoitteet sovitaan aina erikseen yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa.

Valmennusten hinta määräytyy keston, sisällön ja sovitun toteutuskokonaisuuden mukaan.
Missä voin parhaiten auttaa juuri Sinua ja yritystänne?

Yritys- ja myyntivalmennukset

Tehokkainta ja antoisinta myynnin valmentaminen on silloin, kun se räätälöidään yrityksen, tai sen osaston/myyntitiimin tavoitteiden, tarpeiden, haasteiden ja odotusten mukaan. Tällä tavalla ”päästään kiinni” niihin asioihin, jotka mahdollisesti kyseisten yritysten ja henkilöiden menestystä ”jarruttavat”.

Yleensä yrityskohtaiset valmennukset aloitetaan koko ryhmän/alueellisen ryhmän valmentamisella, josta siirrytään tarpeen mukaan usein henkilökohtaiseen valmentamiseen.

Henkilökohtaisella myyntisparrauksella ja myynnin valmentamisella saadaan aikaan nopeasti ja tehokkaasti positiivisia muutoksia valmennettavan henkilön omassa myyntityössä. Siinä on mahdollista pureutua juuri kyseisen henkilön tärkeimpiin myynnin haasteisiin ja kehityskohtiin, eli niihin asioihin, joilla on eniten merkitystä positiivisen lopputuloksen kannalta. Henkilökohtainen myyntisparraus on hyvä investointi oman myyntitiimin yksittäisen henkilön tulevaisuuden menestymisen varmistamiseksi.

Henkilökohtainen valmennus on tarpeen, koska jokainen meistä on omanlaisensa persoona, ja siksi myös yksilölliselle valmennukselle on tarvetta. Erityisesti henkilökohtaisessa myyntivalmennuksessa hyödynnetään myös Mind Coach-menetelmän keinoja (esim. stressinhallinnan taitojen lisääminen, katso lisää aiheesta Mind Coach), jolloin toivottuihin tuloksiin on mahdollista päästä nopeammin. Useimmiten yksittäisen myyntihenkilön haasteiden taustalla on jokin henkinen syy tai esim. läheisen sairastuminen, eikä niinkään puutteita itse myyntitavoissa tai -tekniikoissa.

Luontaiset Taipumukset-analyysimenetelmällä saadaan selville jokaisen henkilökohtaiset vahvuudet, ja lisäksi sen avulla voidaan selvittää erilaisten työ- ja projektiryhmien, johtoryhmien ja myyntitiimien ryhmädynamiikkaa, ja ryhmän roolitusta sen jäsenten henkilökohtaisten ominaisuuksien muodostamana kokonaisuutena. Hyvässä ryhmässä on riittävästi erilaisuutta, ja analyysin perusteella erilaisten ryhmien jäsenet alkavat paremmin ymmärtää toisiaan, ja toimia paremmin ryhmänä. Luontaiset Taipumukset-analyysin ja valmennusten avulla voidaan myös parantaa asiakaskohtaamisia, ja auttaa ymmärtämään paremmin erilaisia ja eri rooleissa olevia asiakkaita. Katso lisätietoja Luontaisista Taipumuksista täältä.

Myynnin ryhmävalmennukset

Tarjonnassani ovat myös sekaryhmille tarkoitetut seuraavat myynnin vakiovalmennukset:

  • Myyntityö Made in Finland TM
  • Persoona peliin – auta asiakastasi ostamaan TM
  • Myyjän työkalupakki TM
  • Mielen valmentamisella huippumyyjäksi TM
  • Myynnin ammattilainen henkisesti huippukunnossa TM

Nämä valmennukset sopivat mm. erilaisille liitoille ja yhdistyksille, jossa edustajia ja jäseniä on useasta eri yhteisöstä. Toki kyseiset valmennukset ovat tarjolla myös yksittäisille yrityksille, ja niistä voidaan räätälöimällä ja painopisteiden määrittelyllä tehdä myös yrityskohtaisia totetuksia.

Ota yhteyttä täältä niin suunnitellaan yhdessä sinulle tai edustamallesi yritykselle paras valmennuskokonaisuus!