Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut: Markkinointi ja asiakkuudet

Kaipaako yrityksesi markkinointi ja myynti lisävaihdetta silmään? Logotiimi Oy on ELY-keskuksen hyväksymä taho tarjoamaan yritysten kehittämispalveluita osa-alueella ”Markkinointi ja asiakkuudet”. Markkinoinnin alle kuuluvat mm. yrityksen myyntitoiminnot ja niiden kehittäminen.

ELY-keskuksen kautta haettava palvelu auttaa sinua vahvistamaan yrityksesi kilpailukykyä strategisella markkinoinnin ja asiakkuuksien suunnittelulla.

Konsultoinnissa teet yhdessä alan huippuasiantuntijan kanssa yrityksellesi markkinointi- tai myyntistrategian. Perehdyt markkinoinnin eri osa-alueisiin, kuten hinnoitteluun, tuotteistamiseen, asiakkuudenhallintaan ja jakeluun. Tunnistat yrityksellesi käyttökelpoiset ja kustannustehokkaat markkinointikanavat ja -keinot, ja saat ideoita, miten erilaisia digitaalisia ratkaisuja voi hyödyntää markkinoinnin ja myynnin tukena. Palvelu ei sovellu markkinoinnin ja myynnin operatiivisiin toimenpiteisiin.

ELY-keskuksen palvelu sopii kasvua hakeville pk-yrityksille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja joilla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yritys voi toimia kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla.

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 € + alv 24%/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

Kiinnostuitko palvelusta?

ELY-keskus arvioi yrityksesi tilanteen ja tarpeet, ja auttaa etsimään sopivan asiantuntijan:

Konsultointia ei voi hakea, jos:

  • Yritys on suuri yritys.
  • Yrittäjyys on sivutoimista. Pääsääntöisesti edellytetään, että yritystoiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
  • Yritystoiminta ei ole vakiintunut. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on takana yksi tilikausi.
  • Yrityksellä ei ole edellytyksiä kannattavaan toimintaan, yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai maksuhäiriöitä.
  • Yritykselle tai konsernille on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa, tai raja ylittyisi palvelua myönnettäessä.
  • Yrityksen tarve liittyy markkinoinnin tai myynnin käytännön toteutukseen. Palvelua ei voi myöntää esim. markkinointimateriaalin, www-sivujen tai markkinointikampanjan suunnitteluun tai verkkokaupan rakentamiseen.
  • Yritys on ahvenanmaalainen yritys.

Tee hakemus

Hakeminen on helppoa. Saat päätöksen ELY-keskukselta tavallisesti noin viikossa. Tee hakemus Aluehallinnon asiointipalvelussa. Yritysten kehittämispalvelut ovat palveluvalikossa alimpana.